Jaką łyżkę do koparki wybrać?

Jaką łyżkę do koparki wybrać?

Nieodpowiedni dobór łyżki do koparki może łatwo zmniejszyć wydajność pracy i zwiększyć koszty operacyjne. Może to również powodować niepotrzebne zużycie maszyny i łyżki. Branża oferuje szeroką gamę specjalistycznych łyżek, z których każda została zaprojektowana i przetestowana tak, aby funkcjonować jako integralna część koparki i zapewniać najlepszą możliwą wydajność w danym zastosowaniu.

Zbudowane z myślą o trwałości, części do maszyn budowlanych, takie jak łyżki,  są projektowane i produkowane zgodnie z wymaganymi specyfikacjami. Najczęściej stosowany materiał – hartowana stal o wysokiej wytrzymałości zapewnia dłuższą żywotność bez konieczności stosowania grubych i ciężkich płyt metalu, co pozwala na dłuższą żywotność i większą ładowność.

Jaką łyżkę do koparki wybrać? Rodzaje łyżek

Istnieją rodzaje łyżek do koparek, oraz części do koparek volvo, które są produkowane zgodnie z ich zastosowaniem i wymaganą wydajnością. Łyżki do koparek zostały wyprodukowane z myślą o pracach wykopaliskowych, ale szeroki zakres rodzajów gleby, w których są one używane, sprawia, że konieczne jest posiadanie różnych typów łyżek.

Łyżka ogólnego przeznaczenia – części do maszyn budowlanych

Nadaje się ona do kopania w umiarkowanie ściernych materiałach o niskiej udarności, takich jak gleba, błoto, żwir i glina.

  • Duży promień gięcia optymalizuje pojemność łyżki w przypadku gleb łatwych do penetracji.
  • Lżejsza konstrukcja skraca czas załadunku i zwiększa udźwig.
  • Jest to łyżka o największej pojemności.
  • Jako że jest to ogólnie spotykana łyżka, części zamienne do maszyn budowlanych są łatwe do znalezienia. 

Łyżka do koparki – przeznaczenie dla skał

Ta łyżka do koparki jest wyprodukowane specjalnie do kopania skał, mają zmodyfikowane zęby, dzięki czemu mają dłuższą krawędź tnącą i długość w porównaniu do łyżki standardowej lub ogólnego przeznaczenia, która jest standardowo montowana w koparkach. 

szyby do koparek, lemiesze oraz łożyska do maszyn budowlanych

Łyżka przesiewająca do koparek i ładowarek

Służy do przesiewania gruzu z rozbiórki, wykopów i ogólnych prac ziemnych.

  • Jest również przydatna do mieszania gleby z torfem.
  • Przesiewanie odbywa się za pomocą hydraulicznego sita z obracającymi się łopatkami.
  • Grubość przesiewanego materiału może wahać się od 0-20 mm do 0-35 mm w standardowej konfiguracji.

Łyżka do dużych obciążeń – części zamienne do maszyn budowlanych

Zaprojektowana do pracy z materiałami ściernymi, takimi jak mieszanka gleby, gliny i skał.

  • Mniejszy promień gięcia zapewnia większą siłę odspajania na końcówkach.
  • Grubsze płyty boczne i dolne zapewniają dłuższą żywotność.
  • Mocniejsza konstrukcja niż w przypadku łyżek ogólnego przeznaczenia.

Łyżka skarpowa – części do koparek volvo

Jest ona stosowana zwłaszcza w zadaniach związanych z usuwaniem miękkich materiałów. Łyżka skarpowa jest stale używane do czyszczenia rowów, lub zadań związanych z wykańczaniem, lub wyrównywaniem terenu. Może być także używana do prac związanych z wykopem fundamentów, skarpowania, tworzenia wykopów pod drogi i do prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych. Jej wielką zaletą jest uniwersalność, ponieważ nadaje się do wykonywania zarówno mało wymagających prac, jak i specjalistycznych. 

Kwestie do rozważenia przy wyborze łyżki do koparki

Na początku należy ustalić, w jakiej maszynie ma zostać zamontowana łyżka. Na przykład, łyżka do koparki tradycyjnej będzie musiała posiadać inne parametry, niż łyżka do minikoparki. W drugim przypadku najlepiej sprawdzi się łyżka skarpowa hydrauliczna

Kolejną kwestią do rozważenia jest pojemność. Pojemność łyżki wymagana dla danego zadania będzie zależeć od godzinowego zapotrzebowania na pracę, gęstości materiału, z którym się pracuje, oraz obciążenia dla określonego rodzaju materiału, zwanego „współczynnikiem wypełnienia”.

Oprócz pojemności łyżki koparki należy wziąć pod uwagę inne elementy, które mają bezpośredni wpływ na wydajność sprzętu, takie jak długość ramienia, gęstość materiału, prędkość, wytrzymałość i udźwig.

Ostatecznie, im większa łyżka, tym większą objętość będzie trzeba udźwignąć. Innymi słowy, potrzebna będzie większa siła odspajania, aby rozpocząć obrót koparki, a następnie zahamować w żądanym punkcie, a także większa siła hydrauliczna do podniesienia wysięgnika i ramienia wysięgnika. Wszystko to skutkuje wysokim zużyciem energii i dłuższym czasem wykonania każdego cyklu. Ponownie: mniej cykli, mniejsza produkcja. Istnieje także łyżka obrotowa do koparki, która ułatwia pracę i zwiększa zwrotność.

Jakie są główne rodzaje łyżek do koparek?

Główne rodzaje łyżek do koparek to: łyżka ogólnego przeznaczenia, łyżka do skał, łyżka przesiewająca, łyżka do dużych obciążeń oraz łyżka skarpowa.

Jakie są zalety łyżki skarpowej?

Łyżka skarpowa jest uniwersalna, stosowana do czyszczenia rowów, wyrównywania terenu, wykopów fundamentów, skarpowania oraz prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych. Nadaje się do miękkich materiałów.

Jakie czynniki należy uwzględnić przy wyborze łyżki do koparki?

Należy uwzględnić takie czynniki jak: typ maszyny, pojemność łyżki, gęstość materiału, długość ramienia, prędkość, wytrzymałość, udźwig oraz specyfikacje hydrauliczne. Ważne jest również dostosowanie łyżki do konkretnego zadania i warunków pracy.